EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zaproszenie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uprzejmie zaprasza na szkolenia podczas wizyt studyjnych w czołowych uczelniach europejskich

w ramach projektu

„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolenia podczas wizyt studyjnych skierowane są do :

Przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej uczelni

Celem wizyty studyjnej jest poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej 
i administracyjnej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

·         konsolidacji uczelni,

·         współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

·         rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

·         współpracy uczelni i instytutów badawczych,

·         internacjonalizacji uczelni,

·         komercjalizacji wyników badań,

·         modeli uczelni,

·         rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Wyjazd studyjny organizowany jest w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz poznaniu nowych kierunków zmian 
i trendów w tym obszarze.

Miejsca i daty wizyt studyjnych (dokładne adresy podamy w późniejszym terminie):

05 – 11.05.2019 – Finlandia rejestracja wygasa 10.04.2019

12 – 18.05.2019 – Finlandia rejestracja wygasa 23.04.2019

19 – 25.05.2019 – Finlandia rejestracja wygasa 30.04.2019

Rekrutacja na szkolenia odbywa się poprzez zgłoszenia drogą mailową:

liderzy@mnisw.gov.pl

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje proces rekrutacji.
Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, ośrodek oraz stanowisko, które zajmuje kandydat.

Ministerstwo pokrywa koszta : biletów lotniczych, transportu uczestników z lotniska do hotelu, noclegu w pokojach jednoosobowych, pełnego wyżywienie podczas pobytu w hotelu oraz udziału uczestników w szkoleniach odbywających się na University of Helsinki .

Ministerstwo zapewnia udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Klaudia Kulpińska

Departament Innowacji i Rozwoju

klaudia.kulpinska@nauka.gov.pl

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

tel. +48 22 529 27 81

fax +48 22 000 00 00

www.mnisw.gov.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, email:sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub tel. (22) 529 27 18, który w celu realizacji Twoich spraw lub wypełnienia obowiązków, może przetwarzać Twoje dane osobowe*. Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować telefonicznie, pod nr tel. (22) 52 92 286 lub mailowo: iod@nauka.gov.pl.

Działamy na podstawie przepisów prawa/w celu realizacji zawartej z Tobą umowy/na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa możesz egzekwować: pisemnie na adres Administratora, elektronicznie (przez platformę ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego albo za pomocą e-maila: iod@nauka.gov.pl), lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości). Pamiętaj, że każdorazowo musimy mieć pewność, że jesteś osobą, której dane dotyczą, dlatego wymagamy Twoich danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesyłanych do nas wniosków: za pomocą podpisu własnoręcznego (wniosek papierowy), kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-mail, ePUAP) lub profilu zaufanego eGO (ePUAP).

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw. Możesz się z nimi zapoznać również na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).