Zarządzanie finansami firmy

Celem studiów na specjalności Zarządzanie finansami firmy jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze zarządzania finansowego przedsiębiorstwem.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • analizy finansowej, bankowości i rachunkowości
 • instrumentów rynku finansowego
 • inżynierii finansowej
 • funkcjonowania instytucji finansowych
 • budowania strategii finansowych
 • stosowania technik planowania i budżetowania finansowego
 • zarządzania środkami finansowymi

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych
 • posiada umiejętności z zakresu gospodarki finansowej w firmach i instytucjach finansowych
 • posiada umiejętności z zakresu strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej i wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych
 • posiada umiejętności z zakresu stosowania technik planowania i zarządzania środkami finansowymi
 • jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w sferze zarządzania finansowego w instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych i kierowniczych

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia