EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zarządzanie firmą

Celem studiów na specjalności Zarządzanie firmą jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w charakterze specjalisty ds. zarządzania oraz  menedżera zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania firmy
 • zarządzania zmianami i projektami
 • metod i technik zarządzania
 • organizacji pracy menedżerskiej
 • kultury organizacyjnej firmy
 • zarządzania zasobami firmy

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada umiejętności z zakresu kształtowania strategii i biznes planów, zarządzania projektami, zakładania działalności gospodarczej,
 • posiada umiejętności zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi,
 • zna techniki zarządzania, w tym wykorzystywania systemów informatycznych,
 • potrafi kierować zespołami ludzkimi,
 • potrafi prowadzić negocjacje
 • posiada umiejętności tworzenia struktur organizacyjnych w drodze nowoczesnych form zarządzania przedsiębiorstwem,
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku firmy,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. zarządzania firmą, doradca, konsultant w zakresie zarządzania, przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.