EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zarządzanie logistyką

Celem studiów na specjalności Zarządzanie logistyką jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w charakterze analityka, menedżera i projektanta systemów logistycznych.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • międzynarodowych strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcucha dostaw
 • systemów logistycznych
 • technologii informatycznych w logistyce
 • zarządzania zapasami
 • zarządzania transportem
 • kosztów logistyki
 • branży usług logistycznych

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów logistycznych w różnej skali
 • posiada umiejętność zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia
 • posiada umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, zarządzania globalnym łańcuchem podaży i sieciami dostaw
 • rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także istotę logistycznej obsługi klienta
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, branży usług logistycznych, administracji publicznej i instytucjach podległych