Zarządzanie markowym produktem turystycznym

Celem studiów na specjalności Zarządzanie markowym produktem turystycznym jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w branży turystycznej, rekreacyjnej i hotelarskiej, kreowania rozwoju markowych lokalnych i regionalnych produktów turystycznych.   

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • turystyki rekreacyjne, aktywnej i specjalistycznej
 • turystyki miejskiej i kulturowej
 • turystyki uzdrowiskowej
 • turystyki biznesowej i motywacyjnej
 • turystyki na obszarach wiejskich i zalesionych
 • tworzenia produktu turystycznego

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada  wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania markowym produktem turystycznym
 • jest przygotowany do prowadzenia działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, do tworzenia atrakcyjnej oferty markowych produktów
 • zna techniki profesjonalnej obsługi klienta
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do tworzenia różnorodnych produktów turystycznych
 • posiada umiejętność tworzenia i realizowania planów działań promocyjno – reklamowych
 • zna techniki zarządzania i wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych
 • posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym   

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia