Zarządzanie markowym produktem turystycznym
Home Administracja

Menedżer jakości w administracji

Menedżer jakości w administracji

Celem studiów na specjalności Menedżer jakości w administracji jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy urzędniczej w administracji publicznej rządowej i samorządowej związanej z procesami jakościowymi.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • zarządzania jakością w sektorze publicznym
 • narzędzi wspomagających zarządzanie jakością
 • kryteriów oceny jakości administracji publicznej
 • zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • systemów zarządzania jakością w oparciu o normy serii ISO
 • dokumentacji systemów zarządzania
 • audytu w ramach systemu zarządzania jakością
 • metod i technik badania zadowolenia klientów
 • dobrych praktyk w zarządzaniu jakością – Wspólna Metoda Oceny – CAF
 • praktycznych aspektów funkcjonowania systemów zarządzania jakością w urzędzie 

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • jest przygotowany do samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, w tym projektowania, budowy i wdrażania systemów w sektorze publicznym
 • jest przygotowany do zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystania narzędzi i technik zarządzania jakością
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania pro jakościowych działań  jednostek sektora publicznego
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli i instytucjach im podległych, organizacjach gospodarczych i społecznych jako specjalista w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań w zakresie systemów jakościowych, a także kierowania pracami w zakresie systemowego zarządzania jakością

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia