Zarządzanie promocją regionalną i lokalną

Celem studiów na specjalności Zarządzanie promocją regionalną i lokalną jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania pracy w sferze organizacji  i zarządzania w branży turystycznej, rekreacyjnej i hotelarskiej, kreowania oraz promocji usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich w regionie, kraju i za granicą.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie: 

 • gospodarki w regionie
 • aktywizacji i komunikowania społeczności lokalnej
 • marketingu internetowego i komunikacji internetowej
 • zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
 • zarządzania marką
 • finansów samorządu terytorialnego
 • systemów informatycznych w zarządzaniu
 • strategii medialnej w reklamie

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • zna techniki zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • posiada kwalifikacje oraz przygotowanie organizacyjne i ekonomiczne do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym
 • posiada umiejętność z zakresu prowadzenia skoordynowanych działań promocyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • potrafi przygotować strategię promocji regionu w kraju i za granicą
 • potrafi przygotować strategię tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie
 • zna techniki wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych
 • zna techniki prowadzenia badan i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki
 • potrafi inicjować plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, podmiotach branży turystycznej
 • posiada umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia