EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zarządzanie turystyką zrównoważoną

Turystyka zrównoważona, ważny element rozwoju zrównoważonego tak mocno akcentowanego przez Unię Europejską, dotyczy ruchu turystycznego przyjaznego środowisku. przeciwstawia się ją turystyce konwencjonalnej (masowej), która często narusza stan równowagi w przyrodzie i nie liczy się z wymogami środowiska. turystyka zrównoważona łączy się m. in. z propagowaniem zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą, zachowaniem zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych, kreowaniem nowych źródeł dochodów ludności miejscowej, ograniczeniem ilości odpadów i nadmiernego zużycia energii i wody; stymuluje społeczność lokalną do zachowań proekologicznych. w tej koncepcji rozwój turystyki jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.

Celem studiów na specjalności Zarządzanie turystyką zrównoważoną jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do

Studenci pozyskują wszechstronną wiedzę z zakresu:

 • planowania, podstaw i monitoringu turystyki zrównoważonej
 • ekologicznego hotelu
 • trendów w turystyce
 • marketingu zrównoważonego
 • systemów zarządzania w turystyce.

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do społeczności lokalnej, jednostek branży turystycznej, jednostek samorządu lokalnego
 • posiada kwalifikacje do  zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej
 • posiada umiejętność z zakresu promocji lokalnych produktów i atrakcji turystycznych
 • posiada umiejętność tworzenia i rozwoju produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, organizacjach turystycznych, podmiotach branży turystycznej
 • posiada umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym