Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkim jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze zarządzania zasobami ludzkimi i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • prawa pracy
 • zarządzania potencjałem społecznym
 • zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • lobbingu i stresu w pracy
 • współczesnych systemów motywacyjnych
 • umiejętności kierowniczych
 • projektowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, umożliwiające sprawne kształtowanie kapitału ludzkiego, zarządzanie nim w organizacji oraz zarządzanie organizacją
 • rozumie uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
 • potrafi negocjować w sytuacjach trudnych, rozwiązywać konflikty, skutecznie komunikować się, wykorzystywać systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • zna prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim, modele zarządzania wiedzą, wpływ kultury organizacyjnej na rozwój gospodarczy
 • posiada zdolności do podejmowania działań względem najważniejszego składnika organizacji, jakim są pracownicy – kapitał ludzki, począwszy od opracowania strategii personalnej poprzez planowanie, dobór kadr, ich motywowanie oraz ocenę
 • posiada umiejętność tworzenia i integrowania zespołów pracowniczych, identyfikacji i rozwoju talentów
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze menedżera i doradcy personalnego w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach konsultingowych, specjalisty do spraw szkoleń w przedsiębiorstwach, specjalisty do spraw rynku pracy, pośrednika w urzędach pracy i agencjach zatrudnienia oraz doradcy w instytucjach poradnictwa zawodowego

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia